Сегодня :

С начала года мы выплатили
грн возмещений!

Отчетность за 2019г.

Файл отчета доступен по ссылке.

Файл примечаний к годовой финансовой отчетности доступен по ссылке.

Файл аудиторского отчета доступен по ссылке.

Файл аудиторского отчета о данных страховщика доступен по ссылке.

Файл отчета о корпоративном управлении доступен по ссылке.

Файл регулярной годовой информации эмитента доступен по ссылке.

Розкриття інформації про Страховика у відповідності до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг":

1.

Повне найменування відповідно до установчих документів

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Гарант – Система»


2.

Ідентифікаційний код (код за ЄДРПОУ)

31725819

3.

Місцезнаходження

Код території за КОАТУУ 8038500000


Адреса: 04070, м. Київ, Подільський район, вулиця П.Сагайдачного/Ігорівська, будинок 10/5 літера А

4.

Перелік фінансових послуг

Здійснення добровільного страхування (відповідно до наявних ліцензій)

Здійснення обов’язкового страхування (відповідно до наявних ліцензій)


5.

Відомості про власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за фінансовою установою)

Відомості про акціонерів, які володіють пакетом акцій, що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу:

Найменування

ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Частка в статутному фонді фінансової установи

ТОВ «Ресурс-Система»

32048221

м.Київ,вул.Г.Юри,9,к.414

73,49%

ТОВ «Дія»

32432795

м.Одеса, вул.Черняховського,6-А.

25%

Відомості про юридичних осіб, які контролюються акціонерами фінансової установи, які володіють пакетом акцій, що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу заявника:


Такі особи відсутні.


Відомості про юридичних або фізичних осіб, які здійснюють контроль за юридичними особами – акціонерами фінансової установи (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу фінансовой установи):

П.І.Б. /

Найменування

ЄДРПОУ

Місцезнаходження

ТОВ «Рейл Ворлд»

32432795

04070,м. Київ, вул.. П. Сагайдачного/Ігорівська, 10/5, літера А

Кириллова Ніна Семенівна

-

-

Петренко Олег Петрович

-

-

7.

Відомості про склад Наглядової Ради

Наглядова Рада в складі 3-х осіб:

Посада

П.І.Б.

Голова Наглядової Ради

Кириллова Ніна Семенівна

Член Наглядової Ради

Суворов Юрій Миколайович

Член Наглядової Ради

Яковенко Ігор Валентинович

8.

Відомості про склад виконавчого органу фінансової установи

Виконавчим органом є Правління у складі:

Посада

П.І.Б.

Голова Правління

Петренко Олег Петрович

Перший заступник Голови Правління

Кравченко Лариса Миколаївна

Заступник Голови Правління

Клєпікова Тетяна Володимирівна

9.

Відомості про відокремлені підрозділи фінансової установи


Ліцензії на право здійснення страхової діяльності:

вид господарської діяльності, на провадження якого видана ліцензіясерія та номер (за наявності) виданої ліцензії або дата і номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців про видачу ліцензії

номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії

дата початку дії

дата закінчення дії ліцензії

дата переоформлення, серія та номер (за наявності) переоформленої ліцензії

дата тимчасового зупинення дії ліцензії, дата поновлення дії ліцензії

статус ліцензії (чинна ліцензія, анульована ліцензія);

дата анулювання ліцензії

Страхова діяльність у формі добровільного:

страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту(включаючи відповідальність перевізника)

АВ №521011

№194-пл

від 26.01.2010

26.01.2010

безстроково

26.01.2010

-

чинна

-

страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту)

АВ №521012

№194-пл

від 26.01.2010

26.01.2010

безстроково

26.01.2010


чинна

-

страхування здоров’я на випадок хвороби

АВ №521013

№194-пл

від 26.01.2010

26.01.2010

безстроково

26.01.2010

-

чинна

-

медичне страхування (безперервне страхування здоров’я)

АВ №521014

№194-пл

від 26.01.2010

26.01.2010

безстроково

26.01.2010

-

чинна

-

страхування наземного транспорту (крім залізничного)

АВ №521015

№194-пл

від 26.01.2010

26.01.2010

безстроково

26.01.2010

-

чинна

-

страхування від нещасних випадків

АВ №521016

№194-пл

від 26.01.2010

26.01.2010

безстроково

26.01.2010

-

чинна

-

страхування відповідальності перед третіми особами (крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника))

АВ №521017

№194-пл

від 26.01.2010

26.01.2010

безстроково

26.01.2010

-

чинна

-

страхування фінансових ризиків

АВ №521018

№194-пл

від 26.01.2010

26.01.2010

безстроково

26.01.2010


чинна

-

страхування майна (крім залізничного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу))

АВ №521024

№194-пл

від 26.01.2010

26.01.2010

безстроково

26.01.2010

-

чинна

-

страхування залізничного транспорту

АВ №521025

№194-пл

від 26.01.2010

26.01.2010

безстроково

26.01.2010

-

чинна

-

страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ

АВ №521026

№194-пл

від 26.01.2010

26.01.2010

безстроково

26.01.2010

-

чинна

-

страхування вантажів та багажу (вантажобагажу)

АВ №521027

№194-пл

від 26.01.2010

26.01.2010

безстроково

26.01.2010

-

чинна

-

страхування медичних витрат

АВ №521023

№194-пл

від 26.01.2010

26.01.2010

безстроково

26.01.2010


чинна

-

страхування сільськогосподарської продукції


№2394 від 01.10.2015

01.10.2015

безстроково

-

-

чинна

-

Страхова діяльність у формі обов’язкового:

авіаційне страхування цивільної авіації

АВ №521010

№194-пл

від 26.01.2010

26.01.2010

безстроково

26.01.2010

-

чинна

-

страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти, господарська діяльність на яких може -призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру

АВ №521019

№194-пл

від 26.01.2010

26.01.2010

безстроково

26.01.2010

-

чинна

-

страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів

АВ №521022

№194-пл

від 26.01.2010

26.01.2010

безстроково

26.01.2010

-

чинна

-

особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд)

АВ №521020

№194-пл

від 26.01.2010

26.01.2010

безстроково

26.01.2010

-

чинна

-

особисте страхування від нещасних випадків на транспорті

АВ №521021

№194-пл

від 26.01.2010

26.01.2010

безстроково

26.01.2010

-

чинна

-


Нацкомфінпослуг: 01001, м. Київ-1, вулиця Б. Грінченка, 3. Тел.: (044) 234-39-46.

Держспоживслужба: 01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, 1. Тел.: (044) 279 12 70.

Новости компании

27.04.2021
Рішення загальних зборів акціонерів
подробнее >>

17.03.2021
Повідомлення про чергові загальні збори акціонерів
подробнее >>

22.04.2020
Особлива інформація емітента
подробнее >>

21.04.2020
Особлива інформація емітента
подробнее >>

17.03.2020
Особлива інформація про емітента
подробнее >>

Контакты
"Гарант-Система"